vyvažování

vyvažování, stroj . odstraňování vnějších účinků dynamických sil pohybu jících se nevyvážených součástí strojů na okolí (ložiska, hřídele, základ stroje). Otáčející se tělesa se vyvažují staticky (ubíráním nebo přidáváním hmoty za klidu podle vykývnutí), nebo dynamicky (vyrovnáváním nevyvážených hmot zjištěných při otáčení tělesa se zvýšeným počtem provozních otáček). Vyvažování je nutné např. u citlivých a přesných přístrojů v přesné mechanice nebo u velkých, rychle se otáčejících těles (rotory el. motorů, turbín, kola automobilů). V. se provádí na speciálních zařízeních - vyvažovacích strojích; 2. dop . a) v. letadla, rozmísťování přepravovaného substrátu a jiných hmot v prostorech letadla tak, aby se těžiště letadla nacházelo v povoleném rozmezí střední aerodynamické tětivy; b) vyvažování kol silničních motorových vozidel vhodným upevněním malých závaží na ráfku kola.