vyvětvování

vyvětvování, les . a) pěstební opatření, při kterém se z rostoucího (většinou mladého) stromu odřezává část spodních větví. V. se zvyšuje délka kmene a technická kvalita dřeva; b) odvětvování - těžební operace, při které se ze zmýceného kmene odřežou větve. Odvětvování zlepšuje vzhled výrobku a usnadňuje přepravu, popř. i manipulaci se dřevem (kmenem).