vyuhlování

vyuhlování, pracovní cyklus dobývání, v němž se uhlí v porubu (stěně, pilíři, v komoře) rozpojuje a těží.