vyučovací stroje

vyučovací stroje, mechanismy, pomocí nichž se sděluje, procvičuje, popř. zkouší učivo zpracované do tzv. programů (programované učení). Žák dostává úkoly, které ihned vypracovává, a o správnosti či nesprávnosti jejich provedení je ihned informován.