vyučovací předmět

vyučovací předmět, soubor poznatků, dovedností a návyků z určité oblasti. Souhrn v. p. tvoří obsah vyučování. Jejich výběr je určen učebními plány, obsah učebními osnovami. Podle obsahu se rozlišují např. v. p. jaz., společenskovědní, mat., přírodovědné, estetickovýchovné a tělovýchovné.