vyučování

vyučování, jedna ze zákl. forem vzdělávání a výchovy; spol. podmíněný, cílevědomý a plánovitě organizovaný proces, v němž dochází k osvojování spol. hist. zkušenosti a k výchově žáků, tj. k jejich přípravě na život. V. je organickým celkem, integrujícím činnost učitele a učení žáka. Zahrnuje proces interakce žáka se vzdělávacími obsahy, učiteli, ostatními žáky i jeho výsledky. Školní vyučování je jednou ze zákl. forem výchovy. Důraz se klade na přínos k rozvoji všech stránek lidské osobnosti. Usiluje se rovněž o posílení samostatnosti a aktivity žáků ve vyučovacím procesu a o vytvoření předpokladů pro jejich celoživotní vzdělávání.