vytvrzování

vytvrzování, tepelné zpracování kovů precipitací; lze jí účinně měnit zejm. mech. a magn. vlastnosti slitin, je však též příčinou zhoršení jejich tvárnosti. Má největší tech. význam u lehkých slitin; používá se též u slitin mědi a některých druhů oceli. V.t. stárnutí materiálů.