vytrvalost

vytrvalost, schopnost jedince aktivizovat po co nejdelší dobu zdroje energie a určité psychické funkce, na nichž závisí konkrétní výkon; tendence setrvávat v určité činnosti sledující reálný či fiktivní cíl bez ohledu na omezující podmínky. V., tvořící jeden z důl. předpokladů úspěchu, závisí jak na individuálních dispozicích, tak na tréninku (výcviku) a aktuálním stavu jedince. Sama o sobě není přímým kritériem spolehlivosti výkonu, i když přispívá k jeho zkvalitnění.