vytěžitelnost

vytěžitelnost, hor . minimální hranice kvality nerostné suroviny ekon. vhodné k dobývání. Udává se např. v procentech kovu v rudě.