vysílač

vysílač, radiotech . zařízení, které vyrábí vysoké kmitočty elmag. záření. V. radiový se skládá z oscilátoru (budiče), zesilovačů, modulátoru a výkonného (koncového) stupně. V. televizní slouží k přenosu obrazového a zvukového doprovodného signálu. Zpravidla se skládá ze dvou v. (v. obrazu a v. zvuku) a sdružovacího zařízení. V. obrazu se skládá z týchž prvků jako radiový v. s amplitudovou modulací s částečně potlačeným dolním postranním pásmem. Je modulován obrazovým signálem. V. zvuku používá kmitočtovou modulaci. Sdružovací zařízení (sdružovač), spojuje výkony v. obrazu a v. zvuku do společného napáječe k anténě. K měřicím účelům slouží měřicí v. (generátor).