vyplývání

vyplývání, log . výrok; formule F vyplývá z axiómů daného kalkulu a z dané množiny premis, když při každém dosazení hodnot za její proměnné, při kterém jsou pravdivé axiómy a dané premisy, je pravdivá i formule F . Tj. F je splňována pro každou interpretaci, pro kterou jsou splňovány axiómy a premisy.