vypařování

vypařování, evaporace - přechod látky ze skupenství kapalného do plynného. V. probíhá za každé teploty a spotřebovává se při něm skupenské teplo.