vypíchaná keramika

vypíchaná keramika [podle vpichů - techniky výzdoby], pásková keramika - archeol. kultura ml. neolitu (1.pol. 4.tis. př.n.l.), která se vyvinula z lineární keramiky v užší stř. Evropě (Čechy, Morava, jz. Slovensko); provrtané kamenné nástroje. Kromě pohřbů ve skrčené poloze se objevily první žárové hroby (Praha-Bubeneč, Miskovice u Kutné Hory). Starší stupeň kult. v. k. je charakterizován hl. nádobami hruškovitého tvaru, zdobenými krokvicemi z dvojvpichů; ml. stupeň je ovlivněn lengyelskou kult., keramika je rozmanitější a zdobnější.