vyorávač

vyorávač, jednoduchý nebo kombinovaný sklízeč okopanin (brambor, řepy, kořenové zeleniny). Sklízený produkt se podrývá v potřebné hloubce vyorávacími radlicemi (tělesy) a po oddělení ornice a příměsí se buď ukládá do řádků (řádkovací v.),nebo se přímo nakládá do paralelně pojíždějícího dop. prostředku (nakládací vyorávač).