vynucený přechod (indukovaný, stimulovaný)

vynucený (indukovaný, stimulovaný) přechod, přechod systému z jednoho energetického stavu do druhého vlivem vnějšího elmag. pole, jehož frekvence odpovídá energetickému rozdílu mezi stavy. Např. absorpce elmag. záření nebo vynucený zářivý přechod (podstata činnosti kvantových generátorů).