vynucené kmity

vynucené kmity, kmity soustavy (mech. nebo el.) schopné vlastních kmitů, buzené v ní prostřednictvím určité vazby cizí kmitavou soustavou. Blíží-li se frekvence v. k. k frekvenci vlastních kmitů soustavy, blíží se soustava k rezonanci.