vymrazování

vymrazování, chem . oddělování látek ochlazením směsi na nízkou teplotu; používá se např. k vysušení vzduchu vymrazením vodní páry. V.t. vinterizace.