vylučovací soud

vylučovací soud, log . složený výrok obsahující spojku ,,nebo" ve významu neslučitelnosti nebo disjunkce. V disjunkci se členy v. s. vylučují úplně, v neslučitelnosti existuje ještě další možnost.