vyloďovací člun

vyloďovací člun, malé výsadkové plavidlo určené k přepravě výsadkových jed. z velkých lodí na břeh. Má malý ponor a na přídi mívá vrata nebo rampu, umožňující rychlé nalodění a vylodění.