vylehčování ornice

vylehčování ornice, meliorační opatření zlepšující fyz. vlastnosti těžkých (jílovitohlinitých, jílovitých, jílových) půd přidáním lehčích zemin (písku, popelovin, jemné strusky). Po promísení ornice s těmito zúrodňujícími hmotami, především hrubě prachovitými, se půda stává propustnější pro vodu a vzduch a zlepšují se i její další fyz. vlastnosti.