vykonatelnost

vykonatelnost, vlastnost rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu spočívající v tom, že je lze vykonat i proti vůli účastníka, pro něhož z rozhodnutí vyplývá nějaká povinnost.