vykladač

vykladač, zařízení k mech. vykládání sypkých hmot. Podle konstrukce se rozeznávají: v. korečkový, opatřený řadou nádob (korečků) na nekončitém řetězu nebo pásu; v. šnekový; v. hřeblový (hrabicový), s hřebly upevněnými na nekončitém řetězu; v. štítový, ty; mech. lopata se štítem taženým lanem.