vyklínění

vyklínění, vykliňování - geol . ztenčování mocnosti vrstvy, souvrství, žíly, sloje až k úplnému vymizení. Častý jev u uhelných slojí a rudních žil.