vyjmenovaná slova po F

vyjmenovaná slova po F, žádné slovo českého původu s y po f neexistuje; protože je však souhláska "f" tradičně jmenována mezi obojetnými, některé učebnice nebo přehledy uvádějí jako vyjmenovaná i slova cizího původu jako jsou fyzika, hypofýza, profylaxe, chlorofyl, stafylokok, refýž či zefýr. V.t. vyjmenovaná slova přehled.