vyhodnocovací přístroj

vyhodnocovací přístroj, přístroj, na kterém se realizuje převod středové projekce (v níž jsou pořízeny měřické snímky) na pravoúhlou projekci (mapa). Vyhodnocení se provádí proměřováním modelových souřadnic, popř. zobrazováním bodů polohopisu a výškopisu ze snímkové dvojice. Podle principu vyhodnocení se v. p. dělí na analogové (s opt., mech. či opticko-mech. projekcí) a analytické, u nichž se vztah mezi předmětovými body a jejich obrazy řeší analyticky (pomocí počítače). V. p., který opticko-mech. cestou odstraňuje zkreslení vzniklé sklonem snímku, se nazývá překreslovač. V.t. projekce; stereoprojektor.