vyhledávací zásada

vyhledávací zásada, procesní zásada, podle níž je shromažďování podkladů pro rozhodnutí především povinností orgánů rozhodujících v řízení, které nesmějí čekat na podnět odjinud a které za nesplnění této povinnosti nesou odpovědnost; v. z. je charakteristická pro social. trestní řízení. V.t. procesní zásady.