vydavatel

vydavatel 1. a) osoba oprávněná k vydávání publikací a odpovídající za jejich úroveň. Podle čs. práv. řádu může být vydavatelem jen social. organizace; b) editor, který připravuje k vydání např. korespondenci určité osoby, hud. díla ap.; 2. hist . osoba nebo instituce, jejímž jménem byla vydána listina uváděná v intitulaci listiny; často rozdílná od původce listiny.