vydatnost

vydatnost, v. zdroje (zřídla), resp. záporného zdroje (noru) intenzity fyz. veličiny (obecně vektoru), výtok, resp. vtok intenzity (vektoru) ze zřídla, resp. do noru; např. tok celk. hmotnosti, el. náboje. Analogicky v. zdroje vody, množství vody vyvěrající za jed. času.