vybavení

vybavení, psychol . paměťový proces navazující na procesy vštěpování a zapamatování určitého materiálu (informací, dat). V.t. paměť.