vyživovací povinnost

vyživovací povinnost, alimenty, alimentační povinnost - povinnost spočívající v poskytování prostředků k uspokojování osobních potřeb vyživované osoby. Rozsah v. p. je dán odůvodněnými potřebami osoby k výživě oprávněné a zároveň možnostmi a schopnostmi osoby k výživě povinné. Čs. právo zvl. upravuje vzájemnou v. p. rodičů a dětí, v. p. mezi ostatními příbuznými v řadě přímé (mezi předky a potomky), v. p. mezi manželi, příspěvek na výživu rozvedeného manžela a přispěvek na výživu a úhradu některých nákladů placený neprovdané matce dítěte po dobu jednoho roku otcem dítěte. Není-li některá z v. p. plněna dobrovolně, může se oprávněná osoba domáhat jejího uplatnění u soudu.