vyšetření

vyšetření, lék ., psychol . systematický postup následného odhalování anamnestických a diagnostických souvislostí, prováděný na odborné úrovni v rámci příslušné kasuistiky.