volejbal

volejbal z angl. volleyball [volibo:l], odbíjená - kolektivní míčová hra družstev mužů nebo žen, při které se míč dopravuje rukama (horní polovinou těla) tzv. odbíjením přes síť z jedné poloviny hřiště na druhou. Vznikl 1895 v USA, do Evropy pronikl po l.svět. válce (v ČSR od 1919). 1924 zal. Čs. volejbalový a basketbalový svaz, 1946 Čs. volejbalový svaz. Mez. federace v. (FIVB) zal. 1947 v Paříži (od 1936 pouze komise v. při mez. házenkářské federaci). - V. hrají dvě družstva o 6 hráčích, jejichž úkolem je zahrát míč přes síť do pole soupeře. Body získává družstvo jednak z chyby soupeře, jednak za dopravení míče o hmotnosti 260-280 g a obvodu 65-76 cm na zem v soupeřově poli. Hřiště má rozměry 18 x 9 m s volnou obvodovou zónou 5 m od postranních čar a 8 m od zadních čar. Je rozděleno středovou čárou, nad níž je napnutá síť dlouhá 9,5 a široká 1 m; pro utkání mužů a st. dorostenců je horní okraj sítě ve výši 243 cm, pro ženy a st. dorostenky 224 cm. Povrch hřiště může být z antuky, škváry, dřeva či umělých materiálů, nikoliv však travnatý nebo betonový. Při podání musí být hráči obou družstev rozmístěni ve svých polích ve dvou řadách po třech hráčích (s výjimkou hráče podávajícího), po podání mohou zaujmout jakékoliv místo v hracím poli svého družstva. Všechna mistrovská utkání se hrají na 3 vítězné sady (sety). Sada je vyhrána, získá-li družstvo alespoň o 2 body více než soupeř při nejméně 15 dosažených bodech. Podání (uvedení míče do hry pravým zadním hráčem) musí být provedeno do 5 s po hvizdu rozhodčího. Chybné zahrání znamená ztrátu podání, po níž následuje změna pozic všech hráčů v soupeřově poli ve směru hodinových ručiček a podání z protivníkova pole. Každé družstvo se smí dotknout míče nejvýše třikrát před zahráním do soupeřova pole, tentýž hráč se nesmí (s výjimkou bloku) dotknout míče dvakrát po sobě. Blokující družstvo má právo na další 3 dotyky. Hráčům zadní řady je blokování zakázáno. - Hl. mez. soutěže jsou OH (od 1964 muži, 1968 ženy), MS (od 1949 muži, 1952 ženy), pořádané každé čyři roky v mezidobí OH, a ME (od 1948 muži, od 1949 ženy), pořádané každý lichý rok. Svět. pohár mužů se pořádá v nepravidelných intervalech, PMEZ mužů i žen každoročně. Mistrovstvt Československa každoročně (od 1924 muži, od 1931 ženy). - V. dvojic, debl, rekreační v. hraný na hřišti o poloviční délce.