vokální hudba

vokální hudba, hudba psaná pro lidský hlas; určena k sólovému, ansámblovému nebo sborovému provedení, a to buď bez doprovodu (a cappella), nebo s doprovodem hud. nástrojů (vokálně instrumentální). Do 1600 v. h. v evr. hud. převládala (gregoriánský chorál, rytířský zpěv, vícehlasé tech. a formy - organum, moteto, mše, madrigal, chanson); od období hud. baroka se rozvíjely opera, oratorium, kantáta (vokálně instrumentální druhy), od 19. století novodobá píseň a sborová tvorba.