vokáň

vokáň [sl.], diakritické znaménko ve sl. abecedě nad písmenem o (ô), které se vyslovuje uo (kôn - u je neslabičné).