visutá údolí

visutá údolí, boční údolí ústící do hl. údolí výše, než je jeho dno. Vyskytují se zvl. u údolí ledovcového původu, kdy si hl. ledovec prohloubil své koryto více než menší postranní, a tak po ústupu ledovců zůstávají boční údolí ,,viset" nad údolím hlavním.