vacatio legis

vacatio legis [-kácijó lé-, lat.], období mezi dnem vyhlášení právní normy a dnem, kdy norma nabude účinnosti.