výztuž betonu

výztuž betonu, armatura betonu, betonářská výztuž, výztužná ocel - stav . ocelové pruty (vložky) přejímající tah nebo zesilující tlačený průřez. Spolupůsobení výztuže s betonem je zajištěno soudržností a háky na koncích prutu. V. b. tvoří dráty (pruty) válcované za tepla o průměru 4-32 mm, normové minimální pevnosti v tahu 350 až 580 MPa a normové mezi průtažnosti 240-400 MPa. Výztužné pruty se stříhají na potřebné délky, ohýbají, kladou do bednění a vázacími dráty upevňují ve správné poloze. Také se užívají prefabrikované výztužové kostry, dodávané z centrální ohýbárny. Na vyztužení desek a stěn se dodávají svařované sítě (Kari). Pro zvýšení meze průtažnosti se pruty zpevňují tvářením za studena (kroucením). Pro předpínání se používají patentované dráty nebo tyčová předpínací výztuž žebírková.