významuplnost

významuplnost, log . vlastnost jazykových výrazů. Významuplné výrazy mají denotát, odpovídá jim tedy nějaký objekt. Významuplnost jazykových vyrazů je určena definičně, významovými postuláty nebo observačně.