význam jazykový

význam jazykový, to, co je vyjádřeno jaz. výrazy různé komplexnosti: morfémem, slovem, větou, textem; jedna ze stránek jaz. znaku (korelát stránky zvukové), jejímž prostřednictvím poukazuje znak k skutečnosti mimo sebe.