výzkumný program

výzkumný program, log. v pojetí I. Lakatose specifický systém teorií propojený společným "tvrdým jádrem" postihujícím společné prvky tohoto systému. V. p. zahrnuje dále pomocné hypotézy, které kolem jádra tvoří tzv. ochranný pás vůči novým faktorům, které jsou s ním v rozporu. - V koncepci v. p. jsou dějiny vědy interpretovány jako dějiny konkurujících si v. p. Vědecké rev. jsou chápány jako změny v. p. V. p. je progresívní, dovedou-li teorie v něm obsažené předvídat výskyt nových empirických faktů.