výzkumná loď

výzkumná loď, speciální, obvykle nám. loď určená k výzkumu moří a jejich proměřování. K tomu účelu jsou v. l. vybaveny příslušnými nautickými, geod. a speciálními měřicími přístroji, navijáky pro spouštění hlubinných kotev a sond, potápěčskou tech., popř. i zvl. ponornými plavidly, podvodní fot. a televizní aparaturou. V. l. jsou vybaveny různými laboratořemi, v nichž se vyhodnocují získané výsledky nám. výzkumu, a lodními stabilizátory pro tlumení kymácení. Mají výbornou manévrovatelnost.