vývojka

vývojka, roztok používaný k vyvolávání latentního obrazu na osvitnutých fot. citlivých vrstvách.