vývoj jazyka

vývoj jazyka, proces, v němž jsou řešeny a) vnitřní rozpory v jazyce (uvnitř systému; mezi systémem a způsobem Jeho manifestace v komunikativním aktu; mezi koexistujícími systémy), b) vnější rozpory mezi jazykem a mimoJaz. skutečnostmi, přičemž jaz. systém v zásadě neakceptuje vnější zásahy, které jsou v nesouladu s jeho strukturními potřebami.