vývoj hvězd

vývoj hvězd, dlouhodobé (mil. až mld. let), nevratné kvantitativní i kvalitativní změny ve fyz. a chem. složení hvězd, které jsou důsledkem probíha jících termonukleárních reakcí ve hvězdách. V. h. má čtyři období: od vzniku hvězdy po dosažení hl. posloupnosti v Hertzsprungově-Russellově diagramu, údobí na hl. posloupnosti, přesun do oblasti obrů (pokud Je možný) a závěrečná stadia vývoje hvězd.