vývoj člověka

vývoj člověka a) vývoj fylogenetický (kmenový) viz antropogeneze; b) vývoj ontogenetický - individuální vývoj lidského jedince. Začíná oplozením vajíčka spermií. Rýhováním oplozeného vajíčka vzniká morula, z ní blastula a poté dvouvrstevná gastrula, která má tři zárodečné listy: zevní ektoderm a vnitřní entoderm, mezi něž druhotně vstupuje mezoderm. V prvních osmi týdnech těhotenství jde o embryo, pak o plod (fetus). Ontogeneze člověka probíhá na biol., psychické a spol.-kult. úrovni. V.t. člověk; osobnost.