vývod

vývod 1. v genealogii sledování přímých předků (ascedentů) určitého jedince (probanta); 2. anat . viz duktus.