vývar

vývar, vod . zpevněná část řečiště pod jezem nebo přehradou upravená tak, aby tlumila kinetickou energii vody přepadající přes objekt.