vývalek

vývalek, strip - kovový výrobek zhotovený válcováním. Mezi v. patří zejm. předvalky (polotovary zhotovené z ingotů) - větší předvalky čtvercového průřezu a menší sochory, dále ploštiny (předvalky s poměrem šířky k tloušťce větším než 3) a hotové výrobky - tvarováatyčováocel,plechy,vagónovákola, válcované bezešvé trubky.