sporangium

sporangium [řec.], bot. a) výtrusnice, vícebuněčný útvar vznikající na diploidní fázi rostliny. Vytvářejí se v něm z pletiva archesporu redukčním dělením haploidní spory. Na rostlině jsou buď sporangia jednoho typu, která produkují spory stejného tvaru (izosporie), např. u kapradě samce, nebo jsou na rostlině mikrosporangia produkující samčí spory - mikrospory a megasporangia produkující samičí spory - megaspory (heterosporie).