výtrusenky

výtrusenky, skupina cizopasných prvoků z kmenů Microspora a Myxozoa , charakteristických tvorbou spor jednobuněčného nebo vícebuněčného pův. s jedním nebo více vymrštitelný mi vlákny a améboidními zárodky. Je známo asi 1 000 druhů. Cizopasí u červů, hmyzu, ryb a obojživelníků a vyvolávají u nich onemocnění. V. se využívají k biol. boji s hmyzem. K v. patří hmyzomorky, rybomorky a červomorky.